Skip to content
Volajte: 0907 799 065 alebo 0905 702 390

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.pestrec.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP).
Objednaním výživového doplnku, súhlasí kupujúci s týmito VOP.
Predávajúci: A KURTIS s. r. o., Štefánikova 6 Nitra 949 01 IČO: 55449018 | DIČ: 2121993522
Kupujúci: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou tovaru vstúpila do obchodného
vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.pestrec.sk

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.pestrec.sk.
Tovar si môžete objednať v internetovom obchode emailom na adrese kurtis@kurtis.sk alebo telefonicky na
čísle: 0907 799 065, 0905 702 390
Po výbere produktu a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky. Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcou a predávajúcou stranou. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, včítane transportných nákladov, podľa platných obchodných podmienok na území SR a objednávku prevziať. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.
Kupujúci súhlasí so zaslaním faktúry elektronicky na e-mail kupujúceho uvedený v objednávke spolu s potvrdením o expedovaní objednávky.

Objednávka tovaru musí obsahovať:

• Meno a priezvisko kupujúceho
• Kompletnú dodaciu adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
• Telefónne číslo a email
• Počet kusov –balení po 270 g
• Spôsob úhrady za tovar
• Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

• IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
• Kontaktnú osobu
• Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

• Pri prevzatí tovaru: poštovou alebo kuriérnou dobierkou

Ku každej expedovanej zásielke bude kupujúcemu emailom poslaná faktúra. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Platné ceny tovaru sú uvedené pri tovare a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.pestrec.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu platby. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom). Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 1 prac. dňa od potvrdenia objednávky. V prípade, že tovar v čase objednávky nebude na sklade, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká, alebo objednávku stornuje.

Osobný odber Nitra : Objednávka na osobný odber je možná denne, po telefonickom dohovore.

VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru kupujúcim podľa zákona (108/2000) § 12 ods. osobne, alebo doporučene poštou či kuriérom.
Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom.

REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať na fakturačnú adresu predávajúceho aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.
Reklamáciu služieb a tovaru posielajte e-mailom na kurtis@kurtis.sk, naši pracovníci Vás budú kontaktovať do 3 pracovných dní.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. E-shop je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR podľa zákona § 35 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, pod identifikačným číslom 201420878.

Back To Top